(Dân Việt) Sau khi công bố điểm THPT Quốc gia 2019, Bộ GDĐT đã thông tin về phổ điểm của các môn. Theo đó, môn Văn dẫn đầu với nhiều điểm liệt nhất và môn Giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất.

Môn Văn không có điểm 10 nhưng có đến 1.444 điểm liệt, còn môn Giáo dục công dân có đến 784 điểm 10. 

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 1

Cụ thể, môn Toán có điểm trung bình là 5,64; Có 33,75% bài thi môn Toán có điểm dưới 5; Có 455 bài thi bị điểm liệt. Môn Toán có 12 bài thi đạt điểm 10.

Môn Ngữ văn có điểm trung bình là 5,48; Có 27,85% bài thi có điểm dưới 5. Môn Ngữ văn không có điểm 10 nào nhưng có 1.444 bài thi bị điểm liệt (<1).

Môn Tiếng Anh có 789.544 thí sinh dự thi. Điểm trung bình môn Tiếng Anh là 4,36. Môn thi này cod 739 bài thi bị liệt.

Môn Vật lý có điểm trung bình là 5,57. Có 32,62% số bài thi môn Vật lý có điểm dưới 5; Có 200 bài thi bị điểm liệt (<1); Môn Vật lý có 2 bài thi đạt điểm 10.

Môn Hóa học có điểm trung bình là 5,35; Có 37,72% bài thi môn Hóa có điểm dưới 5; có 244 bài thi bị điểm liệt (<1). Số điểm 10 của môn thi này là 12.

Môn Sinh học có điểm trung bình là 4,68; 58,7% số bài thi dưới điểm 5; Số bài thi bị điểm liệt <1 là 151. 39 bài thi môn Sinh đạt điểm 10.

Môn Lịch sử có điểm trung bình là 4,3; 70% số bài thi có điểm dưới 5. Có 80 bài thi đạt điểm 10.

Môn Địa có điểm trung bình là 6,0; Có 17,23% số bài thi có điểm dưới 5. Có 277 bài thi bị điểm liệt (<1). Môn Địa lý có 42 bài thi đạt điểm 10.

Môn Giáo dục công dân có điểm trung bình là 7,37; Chỉ có 3,98% số bài thi môn Giáo dục công dân có điểm dưới 5; có 122 bài thi bị điểm liệt. Đặc biệt, môn Giáo dục công dân có 784 bài thi điểm 10.

Dưới đây là phổ điểm các môn: 

Môn Toán

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 2

Môn Văn

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 3

Môn Anh

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 4

Môn Lịch sử

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 5

Môn Sinh học

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 6

Môn Vật lý

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 7

Môn Hóa

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 8

Môn Giáo dục công dân 

 diem thi thpt quoc gia 2019: mon van dan dau ve diem liet hinh anh 9

Tag:  phổ điểm thi thpt quốc gia, điểm thi thpt quốc gia, điểm thi, thi thpt quốc gia, công bố điểm thi, bộ gdđt, điểm thi THPT Quốc gia 2019, cách tính điểm xét tốt nghiệp, cách tính điểm xét tốt nghiệp thpt quốc gia 2019   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *