Doanh số giao dịch tiền VND và USD trên liên ngân hàng trong tuần đầu tháng 3 đều tăng so với tuần trước đó.

Theo số liệu mới báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường liên ngân hàng (nơi các ngân hàng vay mượn lẫn nhau) ghi nhận khối lượng giao dịch tiền đồng tăng lên (tuần 25/2-1/3).

Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng tiền đồng đạt 292.795 tỷ đồng, bình quân môi ngày là 58.441 tỷ đồng, tăng 882 tỷ đồng mỗi ngày so với tuần trước. Trong khi đó, giao dịch bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 113.726 tỷ đồng, bình quân 22.745 tỷ đồng một ngày, tăng 379 tỷ đồng mỗi ngày so với tuần kế trước.

Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: PV.

Các giao dịch tiền đồng chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 60% tổng doanh số VND), một tuần (chiếm 25%). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và một tuần với tỷ trọng lần lượt là 71% và 17%.

Về lãi suất, các giao dịch bằng tiền đồng có xu hướng giảm ở hầu hết kỳ hạn chủ chốt dưới một tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm, một tuần, một tháng giảm lần lượt 0,04%, 0,17% và 0,19% mỗi năm xuống mức 4,13%, 4,05% và 4,56% mỗi năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng cũng có xu hướng đi xuống. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm, một tuần và một tháng giảm lần lượt là 2,47%, 2,56% và 2,71% một năm.

Trên thị trường dân cư, từ đầu tháng 3/2019 đến nay, nhiều ngân hàng thương mại cũng có đông thái điều chỉnh biểu lãi suất huy động theo hướng giảm ở một số kỳ hạn. Chẳng hạn như Techcombank trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được điều chỉnh giảm nhẹ xuống còn 6,1%-62%. 

Lệ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *