Ngày 12/7, tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 2019, ngân hàng công bố lợi nhuận trước thuế gần 1.500 tỷ đồng, tương đương 55% kế hoạch năm. 

Cụ thể, tổng tài sản của Sacombank hơn 439.000 tỷ đồng; trong đó chú trọng tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư gần 398.000 tỷ đồng. Cho vay hơn 279.000 tỷ đồng; danh mục cho vay được cơ cấu theo hướng giảm cho vay kinh doanh bất động sản, tăng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển tín dụng tiêu dùng, tín dụng xanh. Mạng lưới Sacombank hiện có 566 điểm giao dịch tại 48 trên 63 tỉnh thành Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chất lượng tín dụng cũng được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,11% xuống 1,96%. Dịch vụ đem về nguồn thu gần 1.400 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Sacombank có hoạt động kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu 2019. 

Sacombank cũng tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bám sát các mục tiêu tại Đề án. Theo đó, Sacombank đã tăng cường thu hồi nợ xấu và tài sản tồn đọng với hơn 11.000 tỷ đồng xử lý trong 6 tháng đầu năm. Như vậy, lũy kế từ khi triển khai đề án đến nay, Sacombank đã thu hồi được gần 35.700 tỷ đồng.

Theo đại diện nhà băng, song song với công tác tái cơ cấu, Sacombank thực thi các chính sách đổi mới, triển khai hàng loạt các giải pháp và chương trình hành động cụ thể, nhờ đó đã đạt được những kết quả rất tích cực với các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2019 đều vượt tiến độ kế hoạch 6 tháng đầu năm.

“Nửa cuối năm, Sacombank tiếp tục gia tăng năng lực tài chính, đẩy mạnh huy động và phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoàn thiện công tác bán hàng, cải thiện năng suất lao động, củng cố toàn diện mọi mặt hoạt động và nâng tầm quản trị điều hành”, vị đại diện này nhấn mạnh.

Bảo An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *